Algemeen Reglement

Bij inschrijving / deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met het volgende reglement:

 • Vanaf een week voor het evenement is het niet meer mogelijk uw inschrijving te annuleren en tevens het inschrijfgeld terug te ontvangen.
 • Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Met deelname verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets.
 • Tijdens deelname aan de Theo de Rooij Classic is het dragen van een valhelm verplicht.
 • De deelnemers dienen zich te gedragen als alle andere weggebruikers en nemen geen uitzonderingspositie in. Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd.
 • Het karakter van het evenement is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 • Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • Deelnemers rijden op eigen risico.
 • Het gebruik van volgauto’s is verboden.
 • Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade.
 • Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en organisatie van verdere deelname worden uitgesloten. Deze deelnemers zijn tevens uitgesloten van verdere deelname aan de Theo de Rooij Classic.